Hamburk Business Center

Nejmodernější kancelářská budova v Plzni o rozloze 7.500 m² s 88 parkovacími místy.
HBC se nachází na adrese U Prazdroje 2807/8, Plzeň – Východní Předměstí.

Kontakt:

  • Hamburk Business Center s.r.o.
  • Anežská 986/10, Staré Město, 110 00 Praha 1
  • tel. +420 255 710 777, Pavel Borovička

Hamburk Business Center